Harmonogramy realizacji projektu

 

 

Terminy praktyk zawodowych w ramach projektu "Mobilny Absolwent":

 

Grupa I: technik mechanik, technik elektryk

 

Grupa II: technik gazownictwa

 

Grupa III: technik ochrony środowiska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności